Hrvatski
Close
Search

Povrat i reklamacije


Povrat robe i reklamacije
  
Na svaki kupljeni artikl koji ste kupili u našem web shopu, imate pravo na reklamaciju, zamjenu ili na povrat novca (pod uvjetima navedenima u našem pravilniku).

 

Reklamacije za nekorištene kupljene artikle.

Zamjenu robe vršimo u roku 14 dana od dana kada je roba kupljena. Nakon toga nećemo biti u mogućnosti izvršiti zamjenu. Kupac je dužan osigurati dostavu robe na adresu s koje je dobio paket. Uz paket je dužan pismeno napisati objašnjenje što točno želi u zamjenu uz pripadajuće detalje. Zamjenu rješavamo u roku od 14 dana od dana primitka paketa. Kupac obavezno mora priložiti račun uz zahtjev za povrat novca. Ne vraćamo plaćene troškove poštarine ili pakiranja paketa prilikom zamjene niti troškove nastale od strane dostavnih službi već isključivo vrijednost robe (kupljenih artikala).

Povrat novca vršimo u roku 14 dana od dana kupljene robe. Kupac je dužan pismeno zatražiti povrat te navesti broj tekućeg računa na koji da mu vratimo novac.  Kupac obavezno mora priložiti račun uz zahtjev za povrat novca. Ne vraćamo plaćene troškove poštarine ili pakiranja paketa prilikom povrata novca niti troškove nastale od strane dostavnih službi već isključivo vrijednost robe.

Kupac je dužan fizički pregledati proizvod prilikom primitka a ne duže od 14 dana te prijaviti vidljive nedostatke. Naknadne reklamacije na izgled proizvoda ne uvažavamo.

Zamjenu i povrat novca ne vršimo u slijedećim slučajevima:
-Za proizvode koji su rabljeni a još uvijek funkcionalni.
-Za štitnike za genitalije i štitnike za zube ni u kojem slučaju (iz higijenskih razloga).
-Za proizvode kupljene s greškom (ako je greška uredno navedena prilikom prodaje) ili u rasprodaji.
-Za gratis odnosno besplatno dobivene artikle ili artikle koji još uvijek nisu plaćeni.

Roba koja se vraća mora biti uredno zapakirana u originalnu ambalažu s priloženim računom.

U situacijama gdje sumnjamo u mogućnost zlouporabe ovih pogodnosti zadržavamo istražiti predmet i pismeno odgovoriti na zahtjev unutar 14 dana od zaprimanja zahtjeva.

Djelatnicima naše tvrtke je strogo zabranjeno usmeno obrazlagati ili tumačiti bilo koji zahtjev ili rješenje Vašeg zahtjeva. Stoga molimo kupce za razumijevanje prilikom kontaktiranja i predavanja zahtjeva kod naših djelatnika. Svaki Vaš zahtjev ćemo riješiti sigurno i u najkraćem mogućem roku. Da bismo ga riješili brzo i uspješno kao i na Vaše zadovoljstvo, molimo Vas za razumijevanje. Naši uvjeti reklamiranja i povrata novca su bez usporedbe najbolji na tržištu u polju djelovanja.

Proizvodi prilikom povrata ili zamjene moraju biti u originalnoj ambalaži u kakvoj su kupci dobili robu  prilikom kupnje, uredno zapakirani. U slučaju da kupac inzistira na zamjeni bez ambalaže, zaračunati ćemo dodatne troškove zbog proizvoda bez ambalaže u iznosu 20% vrijednosti artikla.

U slučaju da je proizvod neuredan, prljav, preuređivan, mijenjan, skraćivan, produžavan ili slično, odnosno ako se razlikuje od stanja u kojem je kupljen, ne odobravamo zamjenu niti povrat novca.

 


Reklamacije za korištene kupljene artikle.

U slučaju da proizvodi prilikom upotrebe unutar 30 dana postanu nefunkcionalni, imate pravo na reklamaciju. Kupac je dužan osigurati dostavu robe na adresu s koje je dobio paket. Kupac obavezno mora priložiti račun uz zahtjev. Zadržavamo pravo pregleda proizvoda i mogućnost da proizvod osposobimo za upotrebu unutar 30 dana. U slučaju da proizvod nismo u stanju osposobiti, kupac će dobiti isti proizvod a ako kojim slučajem takav isti proizvod nemamo na lageru, najsličniji tom proizvodu (gledajući plaćenom cijenom i skupinom).

Kupac također ima pravo ako nije zadovoljan korištenim kupljenim artiklom na smanjenje kupovne cijene prilikom kupnje artikla s kojim smatra da bi bio zadovoljan. Visinu smanjenja cijene u tom slučaju subjektivno sami određujemo.

Nije moguće dobiti povrat novca za korištene kupljene artikle.

Ne primamo reklamacije za proizvode koji su rabljeni a još uvijek funkcionalni.

Za proizvode kupljene prije više od 30 kalendarskih dana (izuzev proizvoda kod kojih je takva vrsta jamstva posebno navedena i ovjerena) ne primamo nikakvu vrstu reklamacije ili zahtjeva.


Napomena:

Zahtjevi za zamjenu robe, povrat novca ili reklamacije razmatraju se isključivo radnim danom, ponedjeljak-petak u periodu od 10.00 – 16.00 h. Izvan tog vremena možemo zaprimiti Vaš zahtjev ali ne možemo odgovoriti na njega. Zahtjeve zajedno s robom možete poslati poštom ili dostavnim službama ili osobno donesti na našu adresu.

Da ponovimo, na svaki kupljeni artikl koji ste kupili u našem web shopu, imate pravo na reklamaciju i na povrat novca ali pod uvjetima određenim našim pravilnikom. Molimo cijenjene kupce da se pridržavaju pravilnika te da shvate da smo pravilnik izradili upravo radi njih, da bi u potpunosti mogli uživati u proizvodima koje su kupili kod nas.


Ako


Ako kojim slučajem niste zadovoljni radom odjela za kupce unutar tvrtke, molimo Vas da nas izvijestite o predmetu na uprava@pride.hr. Naš kupac je samo zadovoljan kupac.

Prema zakonu o zaštiti potrošača obavještavamo kupce da imaju pravo na prigovor u pisanom obliku na adresu: LMK international d.o.o., Maksimirska 103, 10000 Zagreb. Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

 

A.I.UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora iz dijela B ovoga Priloga.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana: (potrebno je odabrati jednu od opcija)
(a) »kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed«,
– u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora
(b) »kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe«
– u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki
(c) »kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe,
– ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni vremenski period

2. Povrat uplaćenog iznosa
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

3. Povrat robe
Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.

4. Troškovi povrata robe
Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.


B.II.PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU

1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________
2. Prima [ovdje trgovac unosi svoj naziv i sjedište, te broj telefona, adresu elektroničke pošte ili broj telefaksa ]:
3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana ______________________
– potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),
– datum.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati na ovom linku:

http://www.pride.hr/prigovor

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

Odgovornost za materijalne nedostatke

 

Odgovornost za materijalne nedostatke će se rješavati sukladno Zakonu o obveznim odnosima.
 


Upozorenje   
           

Upozorenje: Boks i ostali borilački sportovi su kontaktni sportovi. Proizvodi u ovom katalogu proizvedeni su s pažnjom i pomažu zaštititi do određenog stupnja, ali vam nisu jamstvo prevencije od ozljeda. Osobe koje upotrebljavaju proizvode iz ovog kataloga moraju preuzeti potpunu odgovornost za sav rizik od ozljeda, uključujući i smrtne ozljede. Proizvođač ili distributer neće preuzeti odgovornost za bilo koju ozljedu ili smrt prouzročenu upotrebom proizvoda iz ovog kataloga.

99% opreme se uništi nepravilnom i nasilnom upotrebom, nepravilnim skidanjem i stavljanjem i slično. Molimo korisnike da proizvode upotrebljavaju, skidaju, stavljaju vrlo pažljivo jer u suprotnom će se proizvodi bespotrebno uništiti a mi Vam nećemo moći uvažiti reklamaciju zbog namjernog uništavanja.

S vremenom i upotrebom materijali upotrebljeni za proizvodnju naših proizvoda će izgubiti neka od svojih svojstava i proizvod će trebati zamjenu. Proizvodi iz serija za borilačke sportove su podložne ekstremnim trošenjima što je razlog češčem mijenjanju.

Štitnici za zube se, kao uostalom i svi proizvodi vezani uz zube poput četkica za zube, proteza ili slično, moraju higijenski paziti i mijenjati do svaka tri mjeseca iz higijenskih razloga te se moraju čuvati u za to predviđenim kutijicama uz higijensko održavanje i samih kutijica. Po potrebi ih je potrebno isprati u tekućinama predviđenim za te svrhe (uz preporuku ljekarnika).


Napomena: Zabranjena je svaka vrsta umnožavanja, te prenošenje pojedinih dijelova ili u
cijelosti. Everlast®, Pride®, Adidas®, Ufc ® i ostala trgovačka imena iz ovog kataloga su zaštićena
trgovačka imena. Sva prava pridržana. Zadržavamo pravo promjene podataka iz ovog kataloga bez prethodne najave. Ne odgovaramo za pogreške, u slikovnom ili u tekstualnom opisu.